Cửa Nhôm & Máy uốn cửa sổ hạng nặng

LJZJZ-150

Máy uốn góc nhôm định hình

Cửa Nhôm & Máy uốn tóc nhẹ cửa sổ

LJZJA-90

Máy uốn góc cho nhôm định hình