Bộ định tuyến sao chép một đầu cho nhôm định hình (Bằng sáng chế)

LJAXF1-270*115

Máy định tuyến sao chép nhôm

Máy Phay và Khoan CNC (Bàn làm việc quay)

LJZXS-3200

Máy phay và khoan CNC

Máy cắt và tạo rãnh tấm nhôm composite

LMBC-1800

Máy cắt và tạo rãnh tấm nhôm composite

Trung tâm gia công CNC đôi tốc độ cao

LMJG3(G4)-CNC-7000

Trung tâm gia công CNC đôi tốc độ cao

Máy cưa cắt giao diện rèm nhôm

LMJK-500

Máy cưa cắt giao diện rèm nhôm

Máy khoan tường nhiều đầu bằng nhôm

LMZZ6A-13

Máy khoan nhiều đầu