Máy phay mặt cuối cho nhôm định hình (Sáu lưỡi)

LJX6A-250

Máy phay cuối

Máy phay cuối cho cửa nhôm

LJXB-200

Máy phay mặt nhôm hoặc uPVC

Máy phay cuối cho cửa nhôm

LJX-200

Máy phay mặt cuối bằng nhôm

Máy phay mặt cuối cho nhôm định hình (Năm lưỡi)

LJX4-250

Máy phay nhôm cuối