Cửa sổ nhôm thiết kế khung cực hẹp

T66-75

Khung cực kỳ hẹp

Mở và đóng các màn hình cửa sổ im lặng thành một tổng thể

J110 Series

Màn cửa sổ im lặng thành một tổng thể

Cửa sổ trượt ẩn bằng nhôm

T66-75

Cửa sổ trượt ẩn bằng nhôm

Màn hình cửa sổ xả quạt hẹp mở ra ngoài tích hợp

T66-110

Cửa sổ nhôm có màn hình

Màn hình cửa sổ Cửa sổ nhôm tích hợp

T66-110 outward series

Cửa sổ bên ngoài

Nghiêng & Cửa nhôm quay phá nhiệt

T66-75

Cửa sổ nhôm

Cửa sổ trượt khung nhôm

T66-85

Cửa sổ trượt khung nhôm

Cửa sổ nhôm mở quay vào trong 2 cánh

T66-85

Cửa sổ mở đôi vào trong

Nghiêng & Cửa nhôm phá nhiệt bằng lưới

T66-110

Cửa sổ nhôm